Zápas v Evropě a ve světě

Formy zápasu se utvářely a měnily podle mravů a vzdělaností národů, dále podle věku a nazírání na tělesná cvičení postupem doby. U všech druhů zápasu je však nejdůležitějším činitelem chvat, kterým se soupeř uchopí a švih, kterým se přivede z rovnováhy, hodí na zem a položí na lopatky. Osobní individualita, síla a postava jakož i základní postoj zápasníků jsou také důležitým činitelem. Chvaty, švihy a postoje byly ve všech dobách a pří druzích zápasu usměrňovány pravidly a nazíráním na vítězství nebo porážku, které je často velmi odlišné.

Švýcarsko
Turecko
Oblast Bretaně
Persie
Kavkaz
Rusko
Amerika, Anglie a volný styl
Indie
Afrika
Japonsko
Jižní Amerika
Čína


<< Počátky zápasu v Čechách