Jižní Amerika

Také některé kmeny Indiánů v Jižní Americe (Timbrís) mají svůj druh zápasu. Úplně nazí zápasníci nosí silný řemen okolo pasu a protáhnou si kus látky zkrze nohy, aby ochránili pohlavní orgány. Levou rukou se uchopí vpředu za pas a pravou vzadu, snažíce se vzájemně vyzdvihnout do výše, aby se nemohl držet. Následuje položení na lopatky, což vyžaduje více síly než techniky. Utkání mistrů se koná pří velkých slavnostech.


<< Japonsko

Čína >>