Čína

Čínský zápas je velice surový a nezasluhuje proto tohoto jména. Nejznámější čínský mistr zápasu Chín-Uri z Kantonu, který svoje umění ukazoval také v New-Yorku, řekl o něm toto: čínský zápasník zápasí jako furie a nehledí na strkání a rány do břicha, rukou nebo hlavy, je jenom stále přípraven provést něco svému soupeři, co by jej učinilo boje neschopným. Zajisté bylo zapotřebí celých století k vynalezení všech chvatů, ran, hození, úskoků a klamů a jejích zdokonalení pro útok i obranu, jichž dnes používáme. V těchto jsou obsažena pravidla čínského zápasu. Čínský zápasník, to je rváč, který je mistrem svého oboru, dovede svému soupeři vrazit ukazováček a prostřední prst ruky přímo do očí a zároveň jej druhou rukou škrtí, jelikož mu tlačí klouby ruky na vzduchovou trubici. Napadený má ovšem možnost, aby se podobným způsobem svému soupeři oplatiů, a to třeba úhozem kolenem do břicha nebo žaludku.


<< Jižní Amerika