Indie

V Indii se liší zápas od volného stylu jenom tím, že strangulační chvaty (škrcení) ve všech formách jsou dovoleny, dále pak tím, že se zápasí bez obuvi na boso na holé zemi. Indičtí zápasníci dávají přednost postoji a jsou velice pohybliví, zvláště pohyby nohou jsou prováděny velmi rychle. V Evropě nejznámějším zápasníkem byl Gama, který zápasil v londýnském stadiu se St. Cyganíewiczem (Zbyszko) 2 a půl hodiny nerozhodně. V roce 1911 dobyl mistrovství Indie v Allahabadu před obrem Kikar Singhem. Středisko indických zápasníků je v Lahore. Indičtí zápasníci opouštějí jen velmi zřídka svoji zemi a jsou proto ve světě poměrné málo známí.


<< Amerika, Anglie a volný styl

Afrika >>