Vliv zápasu na zdraví

Zápas

  • napomáhá k všestrannému a poměrné rychlému vývoji těla a zanedbaných částí, k narovnání tělesných deformací způsobených jednostrannou prací apod.
  • napomáhá k vývinu plochých prsou, skleslých ramen a vylezlých lopatek
  • sílí břišní svalstvo a podporuje trávení
  • podporuje vývin bočních svalů a všech zanedbaných svalů
  • přímí páteř, sílí krční svalstvo (propadlý krk není hezký)
  • odpomáhá od topornosti, revmatíckých defektů a nepohyblivosti pravidelnou masáží a zvýšeným oběhem krve
  • vyvíjí a sílí slabé plíce působením hlubokého dýchání
  • odtučňuje tělo (zbavuje je přebytečného tuku)
  • pomáhá vyvíjet a uchovat mládí (svěžest), zdraví, vitalitu, energii, sílu, odolnost
  • udržuje tělo pohotové pro denní práci, pro rodinu, stát a národ

<< Co je zápas

Zdroj: Svaz zápasu České republiky