Amerika, Anglie a volný styl

V Anglii, Americe a v britských koloniích i v Australii pěstuje se zápas ve volném stylu (catch as catch can), a to amatérsky i profesionály, kdežto řecko-římský zápas nenašel obliby.

V Anglii je zápas pěstován jíž po staletí a již král Eduard VI (1547-1553) povolal mistra zápasu Herda z hrabství Westmoreland ke svému dvoru, aby se přesvědčil o síle a zdatnosti tohoto obra.

Zápas ve volném stylu se rozšířil také v evropských zemích, jelikož je součástí programu olympijských soutěží. Nejvíce se pěstuje v severských státech, Belgii, Francii, Švýcarsku, Madarsku a Turecku, v ostatních zemích méně. Zápasník těžké váhy Klapuch dobyl II. ceny na mistrovství Evropy ve Stockholmu v roce 1934 a II. ceny na olympijských hrách v Berlíně.

Zápas ve volném stylu připouští všechny chvaty na celé tělo, kromě dvojitého nelsonu, nůžkového chvatu přes břicho a chvatů strangulačních. Zakázáno je rovněž jako při zápase řecko-římském kroucení prstů, kopání, škrábání, tahání za vlasy a škrcení, naproti tomu hákování a podrážení nohou a akce nohama jsou dovoleny.

Z českých zápasníků vynikl ve volném stylu nejvíce zesnulý profesionál mistr Josef Šmejkal, který dosahoval ve Spojených státech velikých úspěchů a utkal se s Frankem Gotchem o mistrovství světa, když předtím porazil 54 zápasníků. Frank Gotch zemřel v roce 1920, Šmejkal roku 1942.


<< Rusko

Indie >>