Počátky zápasu v Čechách

V Čechách, jmenovitě v Praze, začal být pěstován zápas slohu řecko-římského intenzivně teprve po návštěvě slavných zápasníků Christola, Jagenforfera, Doubliera a Pierriho, kteří svým uměním získali u nás několik nadšenců pro zápas, jímž čeští sportovci děkují za dnešní rozvoj tohoto sportovního odvětví. Byli to zejména staří průkopnicí těžké atletiky J. Balej a Fridolín Hoyer; později se k nim přidružil Ant Bína. Jejich zprvu malý kroužek se po čase změnil ve vetší klub, který vychoval řadu dobrých zápasníků.

Zápas tenkrát u nás neměl přesná pravidla. Základem byl zápas na celé tělo, z něhož některé chvaty, jako křižní, břišní a jiné spadaly do stylu zápasu francouzského (řecko-římského).

Někteří čeští zápasníci získali v mezinárodních soutěžích, ať jako amatéři či jako profesionálové mnoho význačných úspěchů, jimiž proslavili jméno českého sportu.


<< Francie a zápas jako sport

Zápas v Evropě a ve světe >>