Historie a vývoj zápasu

Řecké kořeny zápasu a Řím

Zápas ve středověku

Francie a zápas jako sport

Zápas v Evropě a ve světě


Zdroj: Svaz zápasu České republiky