Persie

Peršané se před započetím zápasu pozdraví položením ruky na hlavu svého soupeře. Útok se zahajuje tak, že se jedna ruka položí na rameno soupeřovo a druhá se vsune v podpaždí, aby se tělo přivedlo z rovnováhy a zdvižením a hozením do strany přivedlo na lopatky.

Za vítězství se považuje hození na zem a položení na lopatky se hodnotí nejvíce. Poražený setrvá delší chvíli na zemi, nato se pokloní vítězí, který poctu od svého soupeře pozdravem opětuje.


<< Oblast Bretaně

>> Kavkaz