Rusko

Na Krymu se cvičí tatarský zápas, při němž se soupeří uchopí vzájemně za popruh, který je upevněn okolo pasu, a snaží se zdvižením, hozením a nastavením nohy jeden druhého porazit. V celém Rusku je velice populární pásový zápas, k jehož provádění nosí zápasníci rovněž okolo těla pás s dvěma držadly. Na znamení potleskem se zápasníci uchopí za tato držadla, a to vpravo nadhmatem a vlevo podhmatem. Pás je upevněn dvěma řemeny mezi nohama, aby pří záběru neklouzal. Když během zápasu některý ze soupeřů tato držadla pustí, pokládá se za přemožena.

K tomuto zápasu je třeba velké síly rukou a spočívá v tahání, točeni a házeni soupeře. Velké námaze jsou vystaveny paže, záda a kříž. Neobyčejně se vyvíjí síla prsou. Dobrými pásovými zápasníky byli Lurich, Padubný a Pohl.
Rusíni a Ukrajinci v bývalé Haliči, Malorusku i Ukrajině, silný a samorostlý kmen, provozují druh zápasu, zvaný „Pepid sele“, jenž se zakládá na síle.

Jedna ruka se položí na rameno a druhá na záda soupeře. Tlakem na paže se snaží zápasníci dosáhnout dvojitého křížového chvatu, při čemž větší a silnější obyčejně zvítězí. Nastavování nohou je zakázáno, stejně jako při límcovém zápasu, přičemž se soupeři uchopí za límce u košil a snaží se vzájemně hodit k zemi. Nohy musí přitom vyvinout velkou sílu, aby se zápasník udržel v postoji. Dlouhou dobu platil za národního hrdinu Kírílo Košemjaka, který v zápase nadmíru vynikal.


<< Kavkaz

Amerika, Anglie a volný styl >>