Co je zápas

Zápas patří mezi individuální úpolové sporty. Je to boj dvou zápasníků, snažících se jeden druhého porazit buď položením na lopatky nebo získáním bodového vítězství. Zápas je individuální sport, v němž zápasníci překonávají jeden druhého svalovou silou s využitím technických a taktických činností podle daných pravidel. Zápasníci při tom používají velkého množství jednoduchých i složitých činností – chvatů útočných, obraných i protichvatů.

Zápas je rozšířen po celém světě a jeho mezinárodní organizace FILA (Federation Internationale des Luttes Amateurs) sdružuje více jak 100 států z pěti kontinentů. Největší popularitu má zápas na asijském kontinentě, kde se pěstují kromě zápasu řecko-římského a volného stylu další druhy jako národní modifikace. V Evropě se největší popularitě těší zejména v bývalém Sovětském svazu a Bulharsku.

Pro zvýšení popularity zápasu se již mnohokrát změnila pravidla zápasu. Tyto změny jsou pak základem pro změny metodiky sportovní přípravy (Kožíšek, 2006).

V České republice se provozují tři odvětví zápasu, organizované v mezinárodní federaci FILA:

A – Zápas řecko-římský (klasický) – v něm je dovoleno vést útok na soupeřovu horní část těla pažemi, hlavou nebo trupem a dolní končetiny nesmějí při záběrech na chvaty aktivně působit

B – Zápas ve volném stylu – v něm je dovoleno vést chvaty na soupeřovo celé tělo a to jak pažemi tak nohama

C – Zápas ve volném stylu žen – charakteristika boje je zde stejná, ale vzhledem ke specifikaci sportovní přípravy a organizační struktuře soutěží je zde uváděn samostatně.

Zápasnické soutěže jsou v rámci ČR pořádány :

1) Z hlediska věku – od přípravek po seniory

2) Z hlediska hmotnostních kategorií – pro každou věkovou kategorii

3) Z hlediska regionálního členění a hierarchie svazových orgánů – mezinárodní,
celorepublikové, oblastní, klubové

4) Z hlediska systému – jednotlivců, družstevVliv zápasu na zdraví >>